Perinteinen japanilainen musiikki

Maailmalla japanilainen perinteinen musiikki tunnetaan omalaatuisesta soundistaan, jossa äkkiseltään ei tunnu olevan juurikaan vaihtelua ja melodiaa. Rytmiä on vaikea löytää, samoin säännöllisiä sointuja. Länsimaisesta musiikista eroten japanilaisella perinteisellä musiikilla pyritään usein luomaan tunnelmaa, jossa sävelmä virtaa luonnollisesti. Hiljaisuus on osa musiikkia. Vaikka japanilaiseen perinnemusiikkiin voi olla vaikea saada aluksi otetta, aiheeseen perehtymällä musiikista oppii kuitenkin erottamaan omia sävyjä ja eri tyylilajeja.

Traditionaalinen japanilainen musiikki voidaan jakaa useaan alakategoriaan. Esimerkiksi gagaku on Kiinasta ja Koreasta uskonnon mukana rantautunutta vanhaa hovimusiikkia. Vaikka musiikkityyli on alkuperäisistä maistaan jo kadonnut, on sillä vielä jalansijansa Japanissa. Kabuki-teattereissa tyypillinen musiikki puolestaan saattaa olla monelle länsimaisellekin tuttua. Min’yo taas on perinteistä japanilaista kansanmusiikkia.

Vaikka Japanissa nykymusiikki, sekä omassa maassa tuotettu että muualta tuleva, on tänä päivänä selvässä valta-asemassa, traditionaalisella musiikilla on silti yhteiskunnassa oma sijansa ja sitä vaalitaan osana Japanin historiaa. Nykymusiikissa, jopa rockissa, saatetaan käyttää perinteisiä musiikki-instrumentteja ja artistit tekevät yhteistyötä yli tyyli- ja kulttuurirajojen. Ylipäätään perinteisellä musiikilla on Japanissa vahva asema ja sen kulttuuriperintöä pyritään vaalimaan.